Start People: nergens zulke grote verschillen tussen stedelijke regio’s en het platteland als in Noord-Nederland

Arbeidsmarkt in Nederland kent grote verscheidenheid; tussen ruime en krappe arbeidsmarkt zit soms maar 20 kilometer afstand

21 JULI 2016, ALMERE, 21 JULI 2016
Samenvatting
Nergens in Nederland zijn er zulke grote verschillen tussen stedelijke regio’s en het platteland als in de drie noordelijke provincies. Terwijl de stedelijke gebieden sterke groeicijfers laten zien, ontstaan er in het achterland nauwelijks nieuwe banen.

Tot die conclusie komt Start People in de trendpaper Visie op werk – regionale verschillen op de arbeidsmarkt. De paper is gebaseerd op openbare bronnen en praktijkkennis van Start People, een van de grootste HR dienstverleners van Nederland. Met 130 vestigingen is Start People overal in Nederland actief.

Start People: de arbeidsmarkt bestaat niet

arbeidsmarkt bestaat niet”, zegt Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People. “Tussen een ruime arbeidsmarkt en een krappe arbeidsmarkt zit soms maar 20 kilometer afstand. Nederland bestaat feitelijk uit een bonte verzameling lokale of regionale arbeidsmarkten. Wie echt wil weten wat er speelt, moet zich verdiepen in de lokale dynamiek.”

In de paper wordt ingezoomd op de lokale situatie op de arbeidsmarkt. Wordt die arbeidsmarkt in de omgeving van steden als Heerenveen, Leeuwarden, Delfzijl en Groningen vergeleken met het achterland van Noordoost-Drenthe en Zuidoost- of Noord-Groningen, dan zijn er op vrijwel elk aspect verschillen: demografie, cultuur, opleidings-, inkomsten- en ambitieniveau, vergrijzing, bevolkingsdichtheid en soort opleidingen.

Langdurige werkloosheid “alarmerend”

Dat onderscheid is ook waarneembaar in de lokale economie. Bedrijven in en rond de steden bewegen aanzienlijk meer met de landelijke trends mee dan in gebieden in het achterland. Onderzoekers van de faculteit Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen spreken er zelfs expliciet hun zorgen over uit: “De armoede en hoge langdurige werkloosheid daar zijn alarmerend en vragen om een forse verbetering van het beleid.”

Zowel de grote bedrijven als het MKB in de stedelijke gebieden – vaak actief op het gebied van pharma, food, logistiek, energy en zakelijke dienstverlening – liften succesvol mee op het gebied van economisch herstel. Aardappelverwerker Avebe zet bijvoorbeeld vol in op innovatie. Zo werkt de R&D-afdeling intensief samen met de Rijksuniversiteit Groningen om letterlijk meer uit een aardappel te halen. “We hopen dat we met de samenwerking en kruisbestuiving met wetenschappers en studenten meer academisch geschoolden technologen aantrekken”, zegt Giena Klaassens, Director HR Operations van Avebe.

Ondertussen kunnen delen van het achterland de snelle ontwikkelingen nauwelijks bijhouden. Dat komt deels omdat bedrijven onvoldoende mensen met de juiste competenties kunnen vinden. Die hebben de regio verlaten. De achterblijvers kunnen niet voldoen aan hogere eisen die werkgevers stellen.

Nauwelijks nieuwe banen

Vorig jaar kwamen er in de noordelijke provincies nauwelijks banen bij, dit jaar is het niet veel beter. In Groningen groeit het aantal banen dit jaar met slechts 0,1 procent, in Friesland met 0,3 procent en Drenthe met 0,4 procent. Daarmee blijft het noorden achter bij de rest van Nederland. In mei was 6,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.

In de ranglijst van provincies met de hoogste werkloosheid staat Groningen bovenaan. Waar andere provincies met veel werklozen er wel in slagen mensen uit de WW te krijgen, blijft Groningen op 8,5 procent werkloosheid staan. Veel mensen die tijdens de crisis hun baan zijn verloren komen niet of nauwelijks aan de slag. In Oost-Groningen bijvoorbeeld, een streek met veel industrie, zijn er wel vacatures. Maar werkgevers hebben geïnvesteerd in innovatie en ontwikkeling en hun eisen opgeschroefd.

Voor meer informatie: https://startpeople.nl/werkgever/visie-op-werk/regionale-verschillen-op-arbeidsmarkt/

Citaten
"Dé arbeidsmarkt bestaat niet. Tussen een ruime arbeidsmarkt en een krappe arbeidsmarkt zit soms maar 20 kilometer afstand. Nederland bestaat feitelijk uit een bonte verzameling lokale of regionale arbeidsmarkten. Wie echt wil weten wat er speelt, moet zich verdiepen in de lokale dynamiek." Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People
Download PDF
Download PDF
Over Start People


berichten