Start People: dé arbeidsmarkt bestaat niet

Arbeidsmarkt in Nederland kent grote verscheidenheid; tussen ruime en krappe arbeidsmarkt zit soms maar 20 kilometer afstand

21 JULI 2016, ALMERE, 21 JULI 2016
Samenvatting
De Nederlandse arbeidsmarkt bestaat steeds meer uit een lappendeken van lokale en regionale arbeidsmarkten. Op deze pluriforme arbeidsmarkt kan het zomaar gebeuren dat in de ene regio de werkzoekenden in de rij staan, terwijl werkgevers in nabij gelegen stad geen geschikte mensen kunnen vinden.

Tot die conclusie komt Start People in de trendpaper Visie op werk – regionale verschillen op de arbeidsmarkt. De paper is gebaseerd op openbare bronnen en praktijkkennis van Start People, een van de grootste HR dienstverleners van Nederland. Met 130 vestigingen is Start People overal in Nederland actief.

Nederland: een bonte verzameling regionale arbeidsmarkten

arbeidsmarkt bestaat niet”, zegt Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People. “Tussen een ruime arbeidsmarkt en een krappe arbeidsmarkt zit soms maar 20 kilometer afstand. Nederland bestaat feitelijk uit een bonte verzameling lokale of regionale arbeidsmarkten. Wie echt wil weten wat er speelt, moet zich verdiepen in de lokale dynamiek.”

Landelijke cijfers zeggen weinig over wat zich in een bepaalde regio afspeelt. In stedelijke regio’s en regio’s waar clusters van bedrijven en organisaties zijn gevestigd kan de arbeidsmarkt er heel anders uitzien dan in een naburige stad of nabijgelegen platteland.

Landelijke trends: de arbeidsmarkt is aan het kantelen

Een aantal trends is overal zichtbaar, constateert Start People. Zoals het kantelen van de arbeidsmarkt. We komen uit een lange periode waarin werkgevers de toon bepaalden. Dat is in snel tempo aan het veranderen. In verschillende regio’s is de arbeidsmarkt omgeslagen van een opdrachtgeversmarkt in kandidatenmarkt.

Naast landelijke trends als flexibilisering, banengroei in de marktsector, krimp in de collectieve sector en krapte bij ICT en technici zijn andere ontwikkelingen weer sterk lokaal of regionaal. Zoals grote steden die profiteren van agglomeratievoordelen en waar veel nieuwe banen worden gecreëerd voor zowel hoog- als laagopgeleiden. Of bedrijven uit dezelfde sector die bij elkaar kruipen waardoor er in één specifieke regio een grote vraag ontstaat naar specialistische beroepen.

Trends en ontwikkelingen per regio

In de trendpaper gaat Start People dieper in ontwikkelingen per regio. Een aantal opvallende verschillen:

Noord en Oost: ‘stad en land’ groeien steeds verder uit elkaar.

Zowel binnen de regio Noord als Oost ontstaan steeds grotere tegenstellingen. De steden floreren, er is innovatie en de opwaartse conjunctuur wordt schijnbaar moeiteloos gevolgd. Het achterland (Noordoost-Drenthe, Zuidoost- en Noord-Groningen en de Achterhoek) loopt hier ver op achter met armoede en werkloosheid tot gevolg.

West en Midden: explosieve groei zet sollicitanten aan het roer (en het bedrijfsleven op scherp).

In regio West en Midden is de groei momenteel zo explosief dat de arbeidsmarkt in een paar maanden tijd is omgeslagen van een opdrachtgeversmarkt in een absolute kandidatenmarkt. Organisaties moeten dan ook meer werk maken van hun aantrekkingskracht op werknemers.

Zuid: schaarste in logistiek vraagt om grensoverschrijdende oplossingen.

Door de hoge concentratie van grote marktspelers in logistiek en distributie is met name Noord-Limburg uitgegroeid tot de logistieke hotspot van Nederland. Om aan mensen te komen zoeken werkgevers meer en creatief naar oplossingen, vooral in Duitsland.

Voor meer informatie: https://startpeople.nl/werkgever/visie-op-werk/regionale-verschillen-op-arbeidsmarkt/

Citaten
"Dé arbeidsmarkt bestaat niet. Tussen een ruime arbeidsmarkt en een krappe arbeidsmarkt zit soms maar 20 kilometer afstand. Nederland bestaat feitelijk uit een bonte verzameling lokale of regionale arbeidsmarkten. Wie echt wil weten wat er speelt, moet zich verdiepen in de lokale dynamiek." Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People
Documenten
Download PDF
Download PDF
Over Start People


berichten